Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

Ενώσεις αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού και Αεροπορίας: " Κλείσαμε λόγω καλοκαιριού. Να περιμένουν οι επείγουσες ενέργειες για την αποκατάσταση των συντάξεων
SYNTONISTIKO    Ενώ οι συνάδελφοι καίγονται από τις άδικες, παράνομες, αντισυνταγματικές και από πρόθεση μειώσεις των μισθών και συντάξεων, οι Ε.Α.Α. Ναυτικού και Αεροπορίας, περί άλλων τυρβάζουν, καθόσον δήλωσαν απόντες,από τα καθήκοντά τους, λόγω καλοκαιριού (!!), και πως, η συνάντηση με την Υπουργό εργασίας, μπορεί να περιμένει (!!).  
   
   Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή, γράφοντας τα γεγονότα:  
   
   1. Στις 27 Ιουνίου 2017, το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ., συναντήθηκε με τον ΥΠΕΘΑ. όπου εκφράσθηκαν, μεταξύ των άλλων και οι πάγιες θέσεις της Ε.Α.Α.Σ., πριν τον όποιο επανυπολογισμό των Στρατιωτικών συντάξεων, που ήταν: 
      .  Η Αποκατάσταση του οφειλομένου 50% και επαναφορά μισθών στον Ιούλιο 2012.
      .  Ο προγραμματισμός πληρωμής όλων των οφειλομένων   των αναδρομικών, με την εξασφάλιση της εξομοίωσης στον ανώτατο συντελεστή αναπλήρωσης. 
      .  Η εξασφάλιση συνταξίμων ετών   
      .  Πως το Υπουργείο Εργασίας οφείλει να δεχθεί το Συντονιστικό Συμβούλιο των Ε.Α.Α, για διαπραγμάτευση.

  2. Ο ΥΠΕΘΑ, αφού κατανόησε τον προβληματισμό, εξέφρασε επιθυμία συνάντησης του Συντονιστικού Συμβουλίου των Ε.Α.Α., με την Υπουργό Εργασίας,  παρουσία του ιδίου.

   3. Έκτοτε δεν κατέστη δυνατόν, παρά τις κατ΄ επανάληψη επαφές - οχλήσεις του Προέδρου της Ε.Α.Α.Σ. προς τους Προέδρους των  Ενώσεων αποστράτων Αξιωματικών του Ναυτικού και της Αεροπορίας, να καθοριστεί η ημερομηνία της συνάντησης καθόσον δήλωναν απόντες λόγω καλοκαιριού!! 

    4.  Υπ΄όψιν ότι, η  παραπάνω συνάντηση, για διαπραγμάτευση , θα πρέπει υποχρεωτικά να τελειώσει, έως τον Σεπτέμβριο, γιατί μετά αναμένεται η έκδοση της σχετικής επώδυνης εγκυκλίου.

    5. Φαίνεται πως για τις Ε.Α.Α./Ναυτικού και Αεροπορίας, ότι:
     .  Το θέμα των συντάξεων δεν αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας, για τους απόστρατους του Ναυτικού και της Αεροπορίας.
    .  Δεν επιθυμούν την συνάντηση γιατί ενδεχομένως να φοβούνται, να μην ενοχληθούν τα πολιτικά κόμματα που υποστηρίζουν, καθόσον στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης θα αναφερθούν και τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία, με τα ονόματα των υπαιτίων, οι οποίοι ενεργώντας, εκ προθέσεως παράνομα, αντισυνταγματικά, και στοχευμένα, προέβησαν,  στην οικονομική λεηλασία μας.
    .  Έχουν βυθιστεί στην καλοκαιρινή ραστώνη, με αποτέλεσμα να βρίσκονται  σε πλήρη αδράνεια και σε  βαθύ λήθαργο.
     .  Ξέχασαν πως είναι καλύτερο να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις, πως οι εκ των υστέρων αντιδράσεις μας είχαν δυσάρεστα αποτελέσματα και πως όσοι δηλώνουν "φίλοι μας", έχουν λεηλατήσει τις ζωές μας με τον πιο επώδυνο τρόπο.

 6. Εάν δε αντιδράσουμε έγκαιρα τότε: 

     . Είμαστε άξιοι της μοίρας μας
     . Αποδεικνύουμε περίτρανα ότι, είμαστε, δεδομένοι, ποδηγετημένοι, φοβισμένοι και εύκολη λεία.


SUMMER IN ATHENS

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου