Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Σχολικού έτους 2014-2015ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙO ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Χαριλάου Τρικούπη 18, 106 79,  Αθήνα
Τηλ.:  210 36 33 797  -  Τηλεομοιότυπο.:  210 362 14 10
Ιστοσελίδα: www.eaas.gr  E-mail: eaasgr@gmail.com
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αρ. Πρωτ.: 17/2015
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2015
   Γνωρίζεται στα Μέλη μας το παρακάτω έγγραφο της Ε.Α.Α.Σ. σχετικά με τη βράβευση των Αριστούχων Μαθητών, παιδιών Αποστράτων Αξιωματικών.
ΘΕΜΑ: Οικονομικά (Χρηματικά Βραβεία Αριστούχων Μαθητών)
ΣΧΕΤ :  Φ.800/42/228279/Σ.1767/12 Σεπ 2015/ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ/3β
         1.  Με την ανωτέρω σχετική αποφασίστηκε η βράβευση των αριστούχων μαθητών  τέκνων Αποστράτων Αξκών του Στρατού.  
        2.  Δικαιούχοι βράβευσης είναι οι Αριστούχοι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου που φοιτούν σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Σχολεία Εσωτερικού (Ελληνικής Επικράτειας) και με βάση βαθμολογίας 18,1 και άνω, Σχολικού Έτους 2014 – 2015 (Σεπ 2014 – Ιουν 2015).
         3. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
             α.  Αίτηση του μαθητή ή του γονέα, ως συνημμένο υπόδειγμα
             β.  Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Ελέγχου Επίδοσης.
        γ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων του ενδιαφερομένου μαθητή.
        δ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων του γονέα.
         ε. Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού τραπέζης (κατά προτίμηση ΕΤΕ), που επιθυμεί ο δικαιούχος να του κατατεθούν τα χρήματα, στον οποίο ει δυνατόν να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.
        στ. Φωτοαντίγραφο της εγκυκλίου αποστρατείας του γονέα, εφόσον αυτός δεν κατέχει ταυτότητα της Ε.Α.Α.Σ. 
          4. Yποβολή των δικαιολογητικών όπως παρακάτω:
              α.  Για τους διαμένοντες στο Ν. Αττικής και Βοιωτίας, απ’ ευθείας (αυτοπροσώπως, με εκπρόσωπο, ταχυδρομικά, με FAX, ή ηλεκτρονικά) στην Ε.Α.Α.Σ. (οδός  Χαρ. Τρικούπη αριθ. 18 Τ.Κ. 10679)  μέχρι 13 Νοε 2015.
               β. Για τους διαμένοντες στη λοιπή Ελλάδα στα κατά τόπους Παραρτήματα μέχρι 2 Νοε 2015.   
               γ. Τα Παρ/τα να αποστείλουν στην Ε.Α.Α.Σ. ονομαστικές καταστάσεις κατά τάξη Λυκείου με συνημμένα τα παραπάνω δικαιολογητικά (αφού τα ελέγξουν επισταμένως), μέχρι 13 Νοε 2015
          5. Επισημαίνεται ότι οι ημερομηνίες που τέθηκαν δεν θα τύχουν παρατάσεως και είναι αυτές, μέχρι τις οποίες θα πρέπει να φθάσουν και να πρωτοκολληθούν στην Ε.Α.Α.Σ., οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά. 
         6. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι, επειδή παρουσιάσθηκε πέρυσι το φαινόμενο υποβολής αιτήσεων για βράβευση μαθητών με καθυστέρηση, εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές.
          7.  Επίσης δεν θα γίνουν δεκτά αιτήματα για μαθητές παλαιοτέρων ετών.   
         8.  Το χρηματικό ποσό της βράβευσης που καθορίσθηκε από το ΓΕΣ είναι τριακόσια είκοσι (320,00) ευρώ, αλλά ενδέχεται να μειωθεί, σε περίπτωση που το ΓΕΣ δεν καταβάλει στην Ε.Α.Α.Σ. το ποσό αυτό για όλα τα αιτήματα (όπως συνέβη πέρυσι).
       9. Η Ε.Α.Α.Σ. θα προσπαθήσει, είτε με δικά της κονδύλια (εφόσον υπάρξει η δυνατότητα) είτε με κονδύλια από ΕΛ.ΑΣ, να βραβευθούν και οι αριστεύσαντες μαθητές (βαθμός 18,1 και άνω) για το Ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015, τέκνα Αποστράτων Αξκών της ΕΛ.ΑΣ/τ. Χωροφυλακής και Μέλη της ΕΝΩΣΗΣ. Προς τούτο να υποβληθούν αιτήσεις και δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις ημερομηνίες και τον τρόπο που παρατέθηκε ανωτέρω για τα τέκνα εκ Σ.Ξ.
        10. Ο χρόνος και ο τρόπος βράβευσης θα καθορισθεί από το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ., αναλόγως του πότε θα δοθούν τα χρήματα από το ΓΕΣ. 
         11. Τα Παραρτήματα θα προβούν σε βράβευση ΜΟΝΟΝ εφόσον λάβουν τα χρήματα. 
        12.  Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην Ε.Α.Α.Σ. (τηλ.210-3633797, εσωτ. 14 και 15) και στα κατά τόπους Παραρτήματα αυτής.
Εκ της Ε.Α.Α.Σ.

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

ΤΟ ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ ΑΥΡΙΟ


Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΩΤΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΦΩΤΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ
ΑΡΘΡΟ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ του περιφερειακού συμβούλου ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΡΕΛΗ
Σχης(ΠΖ) ε.α. Δημήτρης Βαρέλης
Περιφερειακός Σύμβουλος - Π.Ε. Άρτας
  

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία της 2015 Ε ΕΣΣΟ στο Στρατόπεδο του ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ όπου σε μια καθόλα άψογη τελετή ορκίστηκαν 163 νεοσύλλεκτοι στρατιώτες στους οποίους ευχόμαστε καλή θητεία. Στο σημείο αυτό  να συγχαρούμε το Διοικητή ,Υποδιοικητή και όλο το προσωπικό για το άριστο επίπεδο τόσο της τελετής όσο και το επίπεδο που διατηρούν το στρατόπεδο και μόνο άριστες εντυπώσεις αφήνει στους επισκέπτες

       Με την ευκαιρία λοιπόν αυτή θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα για το ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ και τη συνέχιση λειτουργίας του που είναι ένα από τα θέματα το οποίο με αγγίζει ιδιαίτερα διότι είχα την τιμή να   διοικήσω το στρατόπεδο για δύο χρόνια, σε δύσκολούς καιρούς για την συνέχιση λειτουργίας του στρατοπέδου και μάλιστα μου ανατέθηκε η διοίκηση με την αλλαγή από ΚΕΥΓ σε ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ. Η απόφαση αυτή από την τότε Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία, λήφθηκε χωρίς κάποια μελέτη και ήταν υποβάθμιση για το στρατόπεδο, παρόλα αυτά όμως συνέχισε να υφίσταται. Διατηρήθηκε το στρατόπεδο γιατί υπήρχε ομόθυμη απόφαση από όλους τους τοπικούς φορείς για τη συνέχιση λειτουργίας του και όλοι συνέβαλαν με συντονισμένες προσπάθειες σε αυτό ο καθένας με τον ρόλο και την ευθύνη που του αναλογούσε.

      Για τα οφέλη στην περιοχή μας από την ύπαρξη του στρατοπέδου δεν θα αναφερθώ ιδιαίτερα γιατί είναι αυτονόητα αλλά και έχουν ειπωθεί πολλές φορές. Αλλά όμως δεν μπορώ να μην αναφερθώ στις συζητήσεις με γονείς νεοσυλλέκτων από το νομό μας αλλά και από τους γειτονικούς για την μεγάλη διευκόλυνση που είχαν με την παρουσίαση των παιδιών τους στην Άρτα, για την μειωμένη οικονομική επιβάρυνση  αυτήν τη δύσκολη περίοδο, κυρίως όμως για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών τους στην στρατιωτική ζωή στο οποίο συνέβαλε ή άψογη συμπεριφορά  του προσωπικού και  το επίπεδο των εγκαταστάσεων.

      Το ΚΕΝ ΑΡΤΑΣ ενώ είναι το μοναδικό κέντρο κατάταξης στην Ήπειρο, εξυπηρετώντας και τα Ιόνια νησιά Λευκάδα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, έχει τη δυνατότητα να στρατωνίσει  πάνω από 500 οπλίτες, το κόστος λειτουργίας είναι χαμηλό και σε πολύ καλές εγκαταστάσεις, εδώ και ενάμιση χρόνο περίπου διατηρείται σε μια υποβαθμισμένη κατάσταση με την παρουσίαση σε κάθε ΕΣΣΟ το μέγιστο 170 νεοσυλλέκτων και με χαμηλή επάνδρωση σε μόνιμο προσωπικό το οποίο δεν ενισχύθηκε μετά την ολοκλήρωση των φετινών μεταθέσεων. Πρέπει να τονίσουμε ότι με το υπάρχον μόνιμο προσωπικό το στρατόπεδο δεν έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει μεγαλύτερο αριθμό νεοσυλλέκτους. Είναι κρίμα λοιπόν οι εγκαταστάσεις να παραμένουν κλειστές, να υποβαθμίζονται, η συνέχιση λειτουργίας του να γίνεται ολοένα πιο δύσκολή και τελικά όντως θα είναι ασύμφορη, που στο τέλος θα οδηγηθεί μοιραία στο κλείσιμο.

     Από εδώ και πέρα  θεωρώντας δεδομένη την ομόθυμη απόφαση όλων μας  για την συνέχιση λειτουργίας του στρατοπέδου και δεδομένου ότι στο χώρο των ενόπλων δυνάμεων θα αρχίσει πάλι η συζήτηση για την αναδιοργάνωση,  όπως επίσης σε λίγο θα αρχίσει και ο προγραμματισμός των τοποθετήσεων και μεταθέσεων του μόνιμού προσωπικού για την επόμενη χρονιά.

     Θα πρέπει το στρατόπεδο να ενισχυθεί  με μόνιμο προσωπικό κυρίως προερχόμενο από παραγωγικές σχολές (ΣΣΕ, ΣΜΥ), να προγραμματιστεί η παρουσίαση περισσοτέρων νεοσυλλέκτων, και γιαυτά υπάρχει τρόπος να υλοποιηθούν άμεσα.  Επιπλέον να ενεργοποιηθεί η πρόταση που είχε αρχίσει να μελετάται για την δημιουργία διακλαδικού κέντρου νεοσυλλέκτων υγειονομικού όπου θα παρουσιάζονται οι νεοσύλλεκτοι υγειονομικού και από τους τρεις κλάδους (ΣΞ –ΠΝ – ΠΑ).

              Πρέπει λοιπόν, όλοι οι τοπικοί φορείς να εντατικοποιήσουν και συντονίσουν τις προσπάθειες τους, (πχ  καλό θα ήταν μια κοινή επίσκεψη των βουλευτών μαζί με την  αυτοδιοίκηση και το επιμελητήριο και όποιον άλλον κριθεί αναγκαίο στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας), εάν θέλουμε να μην αιφνιδιαστούμε από αποφάσεις που θα είναι δύσκολο  μετά να ανακληθούν. Θα πρέπει άμεσα να κινητοποιηθούμε ώστε η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να ξεκαθαρίσει και αποσαφηνίσει το τι έχει σκοπό να πράξει σχετικά με το μέλλον του στρατοπέδου μας.

             
Δημήτρης Βαρέλης
*Περιφερειακός Σύμβουλος - Π.Ε. Άρτας
  Σχης(ΠΖ) ε.α.
Περιφερειακός Σύμβουλος - Π.Ε. Άρτας


ΥΕΘΑ: ΑΜΕΣΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ    
 Κατά την διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, για τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, ο ΥΕΘΑ  δήλωσε για το θέμα της αποκατάστασης των μισθών και συντάξεων και του νέου μισθολογίου,τα εξής: 

"Στόχος μας είναι να τακτοποιήσουμε ΑΜΕΣΑ αυτόν τον ανοιχτό λογαριασμό. Ήδη τη χρήματα έχουν αποδεσμευτεί από τους εξοπλισμούς και βρίσκονται στο ΥΠΟΙΚ προκειμένου να πληρωθούν στα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη.

 "Μελετούμε την περίπτωση καθιέρωσης νέου ειδικού μισθολογίου για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων"

ΑΚΟΥΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΕΘΑ

Ισόβιοι προνομιούχοι με τα λεφτά των άλλων.

Αποτέλεσμα εικόνας για φωτο εικονες μητσοτακη τσοβολα, κωνσταντοπουλουΑποτέλεσμα εικόνας για φωτο εικονες μητσοτακη τσοβολα, κωνσταντοπουλουΑποτέλεσμα εικόνας για φωτο εικονες  βουλης μητσοτακη τσοβολα, κωνσταντοπουλου


Αποτέλεσμα εικόνας για φωτο εικονες μητσοτακη τσοβολα, κωνσταντοπουλου κακλαμανη πολυδωρα, σημιτηΑποτέλεσμα εικόνας για φωτο εικονες μητσοτακη τσοβολα, κωνσταντοπουλου κακλαμανη πολυδωρα, σημιτηΑποτέλεσμα εικόνας για φωτο εικονες μητσοτακη τσοβολα, πολυδωρα, σημιτη


Αποτέλεσμα εικόνας για φωτο εικονες μητσοτακη τσοβολα, κωνσταντοπουλου κακλαμανη πολυδωρα, σημιτηΑποτέλεσμα εικόνας για φωτο εικονες μητσοτακη τσοβολα, πολυδωρα, σημιτηΑποτέλεσμα εικόνας για φωτο εικονες μητσοτακη τσοβολα, κωνσταντοπουλου


Του Γιώργου Λακόπουλου
Νέα Βουλή, νέος πρόεδρος, νέα αρχή. Αλλά στην παρθενική ομιλία του ο Νίκος Βούτσης  έχασε την ευκαιρία να γράψει ιστορία από την πρώτη ώρα της θητείας του. Να εξηγούμαστε. Σ' αυτούς τους δύσκολους καιρούς τους κρίσης -που κλαίνε μάνες και παιδιά και κόβονται συντάξεις- το ένδοξο ελληνικό Κοινοβούλιο υποχρεώνει τον κρατικό προϋπολογισμό να συντηρεί πολυπληθείς… ιδιωτικούς στρατούς  σε πρόσωπα που δεν είναι καν μέλη του: στους πρώην προέδρους του και σε έτερους Καππαδόκες. 
Δηλαδή οι φορολογούμενοι πληρώνουν για κάποιους που δεν τους προσφέρουν καμία απολύτως υπηρεσία. Δεν είναι βουλευτές, αλλά η Βουλή τους διαθέτει γραφεία και προσωπικό. Χώρια τους αστυνομικούς συνοδούς που χρησιμοποιούν για ασφάλεια -χωρίς να κινδυνεύουν από κανέναν οι περισσότεροι. 
Να αρχίσουμε από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου; Η κυρία θα νέμεται εφεξής ως ιδιώτης, τρία γραφεία της Βουλής και θα την υπηρετούν εφτά δημόσιοι υπάλληλοι - σύμφωνα με μια άλλη ερμηνεία μπορεί να φτάσουν και στους 13 στην περίπτωση της. 
Γραφείο και  ως  έξι υπάλληλους έκαστος για γραμματειακή  υποστήριξη δικαιούνται  και οι προκάτοχοι της – ισοβίως! Ονόματα: Πετσάλνικος, Ψαρούδα- Μπενάκη, Κακλαμάνης, Σιούφας. Ξεχάσαμε κανέναν; Α, ναι, τον Πολύδωρα, πρόεδρο Βουλής για μια μέρα!  
Τι ακριβώς προσφέρουν στην ελληνική Πολιτεία για να έχουν τη γαλαντομία της; Απάντηση: τίποτε. Ποιος τα αποφάσισε αυτά; Απάντηση: μόνοι τους! Η τελευταία και πιο γενναιόδωρη ρύθμιση έγινε από τον Βαγγέλη Μειμαράκη. 
Αλλά δεν είναι οι μόνοι. Και  άλλοι που δεν έχουν πλέον καμιά σχέση με τη Βουλή διατηρούν δικαίωμα ισόβιων τζάμπα διευκολύνσεων. Πχ, όποιος υπήρξε αρχηγός  κόμματος -ακόμη και αν έχει ξεχάσει πότε ακριβώς του συνέβη- έχει στη  διάθεση του έναν έως τρεις υπάλληλους. Ονόματα: Τσοβόλας, Κωνσταντόπουλος, Καρατζαφέρης, Κουβέλης, Δαμανάκη, Αλαβάνος. Από κοντά και οι πρώην αντιπρόεδροι κυβερνήσεων, όπως ο Πάγκαλος.
Στο κερασάκι αυτής της ωραίας τούρτας βρίσκουμε τρεις πρώην Πρωθυπουργούς: Κ. Μητσοτάκης, Κ. Σημίτης, Γ. Παπανδρέου. Παρ ότι η Βουλή στερείται των υπηρεσιών τους, διαθέτει  4-6 υπαλλήλους και χρεώνεται αντιστοίχως για λογαριασμό τους. 
Δεν μιλάμε για πρώην προέδρους δημοκρατίας ή πρωθυπουργούς που παραμένουν βουλευτές -γι αυτούς υπάρχει κάποια βάση. Ούτε για τους αποσπασμένους στα κομματικά γραφεία. Το τριτοκοσμικό και σκανδαλώδες  αφορά όσους  έχουν απεμπλακεί -συνήθως  με απόφαση των εκλογέων- από την  κοινοβουλευτική διαδικασία, αλλά θα  μας κοστίζουν εφ' όρου ζωής (τους). 
Σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς  κάπου 250 υπάλληλοι εν συνόλω -συν τα έξοδα ασφαλείας και υποδομών- διατίθενται στους πρώην, δίκην ΙΧ προσωπικού, αλλά δημοσία δαπάνη. Ένα μικρό υπουργείο στη διάθεση ιδιωτών! Άπαιχτο; 
Θα ήταν ανακουφιστικό εάν ο νέος πρόεδρος της Βουλής επιχειρούσε απλώς να τους εκθέσει: να ανακοινώσει ότι ο ίδιος, ως αριστερός, όταν γίνει πρώην δεν θα ασκήσει αυτά τα -Γιάννης  κερνάει, Γιάννης πίνει-  "δικαιώματα". Δεν το έκανε. 
Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική τάξη ανεξαρτήτως ιδεολογίας θα συνεχίσει να παρέχει διευκολύνσεις στον εαυτό της και να στέλνει το λογαριασμό στους πολίτες. Ή όπως έλεγε ο Τολστόι: "Όλοι   υπόσχονται  να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά κανείς δεν  θέλει να αλλάξει τον εαυτό του".
* Ο κ. Γιώργος Λακόπουλος είναι δημοσιογράφος
πηγή:capital.gr