Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΑ 2014

Δήμος Γ.Καραϊσκάκη      Πραγματοποιήθηκε την 19-07 2014, με λαμπρότητα και μεγάλη συμμετοχή επισήμων και πλήθος λαού, στο Δ.Δ. Σκουληκαριάς , του δήμου Καραϊσκάκη , εκδήλωση προς τιμήν του Αρχιστράτηγου Γεωργίου Καραϊσκάκη.
       Την ΕΑΑΣ/Παράρτημα Άρτας εκπροσώπησε ο Αντγος Βασιλείου Αντώνιος , ο οποίος προέβη και στην κατάθεση του στεφάνου. 
Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014

EKOEMΣ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΟΡΙΕΣ, ΥΠΟΨΙΕΣ, ΓΑΙ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

   

   1new                                                                         
                    
         Είναι απορίας άξιον, πως είναι δυνατόν το ΕΚΟΕΜΣ, να έχει πλεονασματικό προϋπολογισμό το 2014 ανερχόμενο στο ποσό των 13.161.850 Ευρώ,όπως ανακοινώθηκε μέσω της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και το χρονικό διάστημα από το 2002 μέχρι και το έτος 2013 να έχει δημιουργήσει πλεόνασμα ανερχόμενο στο ποσό των 62.202.004.67 Ευρώ, σύμφωνα με την από 26-5-2014  δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση του ΜΤΣ και των ειδικών λογαριασμών (ΕΛΟΑΣ-ΕΚΟΕΜΣ) και να προβαίνει σε νέες μειώσεις των μερισμάτων κατά 15% !!

          Εύλογα λοιπόν γεννώνται διάφορα ερωτήματα, απορίες, υποψίες όπως:
          α. Δεν θα έπρεπε να είχε εκδοθεί, προς ενημέρωση, κάποιο σχετικό έγγραφο, με το οποίο να δικαιολογείται η νέα  μείωση, με στοιχεία και αριθμούς ;
          β. Το συνολικό πλεονασματικό ποσό των 73.363.854,67 Ευρώ, από το 2002 μέχρι και το τέλος του 2014, που ευρίσκεται;
          γ.  Μήπως η τιμή μείωσης της τιμής μεριδίου από 6,1155 σε 5,1982 Ευρώ έχει άλλον αντικειμενικό σκοπό;
          δ.  Στην περίπτωση που απαιτείτο η νέα μείωση, γιατί δεν ζητήθηκε από το ΥΠ.ΟΙΚ , να συνδράμει τον σκληρό πυρήνα του Κράτους , που είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις, όπως πολύ γενναιόδωρα ενισχύει όλα τα άλλα επικουρικά ταμεία; Μπορεί βέβαια το ΕΚΟΕΜΣ να μην είναι επικουρικό ταμείο, θα μπορούσε όμως να βρεθούν πολλοί τρόποι, μόνο που στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει ούτε η διάθεση ούτε η καλή πρόθεση
         ε.  Το ΕΚΟΕΜΣ είναι το πρώτο στην κατάταξη ταμείο, που η σχέση μετόχων - μερισματούχων  είναι 2,078 : 1. Η συντριπτική πλειοψηφία των Δημόσιων επικουρικών ταμείων, έχουν αρνητική σχέση μετόχων -συνταξιούχων,λαμβάνει όμως υπερδιπλάσιο μηνίαιο επικουρικό μέρισμα σε σύγκριση με αυτό των ε.α. Στρατιωτικών !! Γιατί άραγε ;;
        
          Προς επιβεβαίωση   των αναφερομένων οικονομικών στοιχείων παρατίθενται προς επιβεβαίωση  τα παρακάτω:

Παροχές


       . Η τιμή μεριδίου έχει καθοριστεί με απόφαση του κ. Α/ΓΕΣ στο ύψος των 5,1982 Ευρώ από 1-7-2014. Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε τον πίνακα της οικονομικής ενίσχυσης.
         Σύμφωνα επίσης, με τις ισχύουσες διατάξεις για τον ΕΚΟΕΜΣ, η τιμή μεριδίου είναι το πηλίκο του προς διανομή ποσού (90% των καθαρών ετήσιων εσόδων) προς το σύνολο των μεριδίων τα οποία δικαιούνται οι μερισματούχοι ανάλογα με τη μετοχική τους σχέση στο ΜΤΣ. Συνεπώς, η τιμή μεριδίου είναι ένα μεταβλητό μέγεθος, το οποίο συναρτάται ευθέως τόσο με τα έσοδα του ΕΚΟΕΜΣ όσο και με τον αριθμό των δικαιούχων (συνολικά μερίδια).

         Οριστική παύση ή αναστολή του δικαιώματος σε μέρισμα από το ΜΤΣ για οποιαδήποτε αιτία που προβλέπεται από τη νομοθεσία του ΜΤΣ έχει ως αποτέλεσμα την οριστική ή προσωρινή απώλεια της οικονομικής ενίσχυσης του ΕΚΟΕΜΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΤΣ

ΜΕΤΟΧΟΙ – ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ

Οι μέτοχοι - μερισματούχοι (Εργαζόμενοι - Συνταξιούχοι) με την 30η
Απριλίου 2014 αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα:

ΚΛΑΔΟΣ         ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ      ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ        ΣΥΝΟΛΟ                ΣΧΕΣΗ       ΜΕΤΟΧΩΝ-                                                                                                                 ΜΕΤΟΧΩΝ-
                                                                                                                             ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ

   ΣΞ                           44.792                  23.001                67.793                         2,078: 1


    ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ

Τα έσοδα - έξοδα Π/Υ του ΕΚΟΕΜΣ, των τελευταίων ετών, 
παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα:

ΕΤΟΣ                  ΕΣΟΔΑ                            ΕΞΟΔΑ

2002                35.831.569,43 €             30.114.446,54 €
2003                40.599.537,43 €             36.672.792,60 €
2004                45.187.453,36 €             42.199.532,64 €
2005                45.329.157,31 €             45.541.129,50 €
2006                50.701.532,71 €             48.765.170,14 €
2007                48.899.045,81 €             51 .455.705,84 €
2008                57.853.333,35 €             57.416.378,50 €
2009                65.555.453,24 €             60.952.625,45 €
2010                54.175.025,86 €             63.147.423,79 €
2011                53.444.342,40 €             58.927.168,57 €
2012                59.057.442,43 €             58.481.311,21 €
2013                61.214.673,38 €             52.972.826,26 €

ΣΥΝΟΛΟ       617.848.566,71 €           555.646.562,04 €Στη δημοσιότητα, μέσω της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, ήρθαν οι αποφάσεις για την έγκριση από τον ΥΕΘΑ, Δ. Αβραμόπουλο, μιας σειράς προϋπολογισμών διαφόρων φορέων. Ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2014, του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ) είναι πλεονασματικός , αφού προβλέπει έσοδα 54.535.000,00 ευρώ και έξοδα 41.374.150,00 ευρώ.

Πλεονασματικός εμφανίζεται ο προϋπολογισμός του Ταμείου Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου (ΤΑΑΘΠ) με έξοδα 4.679.280,00 ευρώ και έσοδα 4.919.280,00 ευρώ. Για τη ΛΑΕΔ ο προϋπολογισμός της είναι πλεονασματικός με έσοδα 552.500,00 ευρώ και έξοδα 501.546,20 ευρώ. Τέλος, ο προϋπολογισμός του ΝΙΜΤΣ είναι ισοσκελισμένος στα 75.774.960,00 ευρώ, όπως και της ΕΑΑΣ στα 844.000,00 ευρώ και της ΕΑΑΑ στα 461.000,00. ευρώ.


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ;;;
Τι θα πρέπει να γίνει μετά τις  Αποφάσεις  του ΣτΕ για το μισθολόγιο των Στρατιωτικών;

Οι δύο αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας ( ΣτΕ 2192/2014  και 2193/2014)που δημοσιοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο  τις μεγάλες αδικίες τις οποίες  υπέστησαν οι στρατιωτικοί και το προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας είτε εν ενεργεία είτε εν αποστρατεία.
Το ερώτημα είναι τι  θα κάνει   η Κυβέρνηση από αυτά που κατά  το Σύνταγμα, οφείλει να  πράξει.

Συγκεκριμένα με βάση τις  αποφάσεις αυτές του ΣτΕ και τις διατάξεις του Συντάγματος πρέπει:

1) Οι μισθοί των στρατιωτικών  άμεσα να επιστρέψουν εκεί που ήταν τον Αύγουστο του 2012. (Πληροφορίες που διακινήθηκαν  στο διαδίκτυο χωρίς να επιβεβαιωθούν, αναφέρουν ότι οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των Γενικών Επιτελείων είναι έτοιμες μόλις λάβουν εντολή να αλλάξουν την μισθοδοσία  στα επίπεδα του 2012).
 2) Συνακόλουθα με νέες συνταξιοδοτικές πράξεις να αναπροσαρμοσθούν αντίστοιχα και οι συντάξεις των αποστράτων να επανέλθουν στα δεδομένα του Αυγούστου του 2012. Πρακτικά μια τέτοια διαδικασία θα απαιτήσει  ικανό χρόνο για να υλοποιηθεί, αλλά ωστόσο η εφαρμογή της θα ανατρέχει από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως.
3) Να επιστραφούν αναδρομικά τα παρανόμως (κατά τις αποφάσεις) παρακρατηθέντα χρηματικά ποσά, που μπορεί να δοθούν και σε δόσεις
 4)Να μη γίνουν άλλες περικοπές (ισοδύναμα) στους στρατιωτικούς και στο προσωπικό των Σωμάτων  Ασφαλείας. Και
5) Σε περίπτωση σύνταξης νέου μισθολογίου δεν μπορεί να προβλεφθεί  χαμηλότερος μισθός απ΄ αυτόν που έπαιρναν οι στρατιωτικοί και το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας τον Ιούλιο του 2012.

Βέβαια όλα τα παραπάνω αφορούν μια ευνομούμενη Πολιτεία και καθώς τα τελευταία τουλάχιστον (αν όχι όλα) τα χρόνια δεν έχουμε συνηθίσει σε  χωρίς περισπασμούς υλοποίηση των δικαστικών αποφάσεων εκ μέρους του Κράτους, περιμένουμε να δούμε πως θα αντιμετωπίσει το θέμα και εάν θα υλοποιήσει τελικά όλα όσα το Σύνταγμα επιτάσσει.

Προκειμένου όμως ο χρόνος, μέχρι η Κυβέρνηση να ανοίξει τα χαρτιά της, να μη αποβεί σε βάρος των αναδρομικών απαιτήσεων των στρατιωτικών κλπ εν ενεργεία ή συνταξιούχων  που κινδυνεύουν με παραγραφή, (από την 1-8-2014 αρχίζει η παραγραφή των απαιτήσεων για την μείωση του μήνα Αύγουστου του 2012) χωρίς να  χρειαστεί ούτε να σπεύδουν κάτω από ασφυκτικές προθεσμίες  ούτε να μπουν σε διαδικασίες κοστοβόρες και χρονοβόρες με άσκηση αγωγών, πριν ξεκαθαρίσει το όλο θέμα, είναι σκόπιμο αρχικά  να υποβάλλουν μια αίτηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την οποία να ζητούν  την αναγνώριση της απαιτήσεώς των αναδρομικών αυτών, οπότε  διακόπτεται άμεσα η παραγραφή της απαιτήσεως αυτής.
 Με τον τρόπο αυτό ο ενδιαφερόμενος θα κερδίσει χρόνο  μέχρι να πληροφορηθούμε ποια η επίσημη θέση του Υπουργείο Οικονομικών  επί της αποφάσεως του ΣτΕ για το θέμα των αναδρομικών. Μόνο σε περίπτωση που το Υπουργείο, για οποιοδήποτε λόγο,  αρνηθεί να επιστρέψει τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά  στους δικαιούχους θα καταστεί απαραίτητο πλέον να ασκηθεί αγωγή, προκειμένου να αναζητηθούν οι αναδρομικές κρατήσεις, για τους μεν εν ενεργεία στο Διοικητικό Πρωτοδικείο για τους δε αποστράτους στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

                                                                 
    Αθανάσιος Κ .Γεωργακάκης 
               Δικηγόρος
     Πρώην Πρόεδρος Στρατιωτικού
                Δικαστηρίου
 ΤΗΛ.2410250921-KIN.6945858024

                                                                         

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΑΛΙΣΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 11, ΤΚ 546 24
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 508414, ΚΙΝ. 6974 366654, ΦΑΞ 2310 225736


ΠΡΟΣ
 Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Άρτας

                                                                        Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2014
Αξιότιμοι Κύριοι,

Κατ’ αρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και πάλι για την τακτική επικοινωνία που έχετε μαζί μας. Όπως ήδη γνωρίζετε έχουν εκδοθεί και δημοσιευτεί οι υπ’ αρ. 2192/2014 έως και 2196/2014 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας με τις οποίες κρίνονται αντισυνταγματικές οι διατάξεις του Ν. 4093/2012 με τις οποίες επιβλήθηκαν οι μειώσεις στα εν ενεργεία και εν αποστρατεία Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. 

Το βασικό ερώτημα που τίθεται, λοιπόν, είναι το ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν προκειμένου να επιστραφούν οι μειώσεις που έχουν γίνει, οι οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές.

Μετά τη δημοσιοποίηση των άνω αποφάσεων το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να λάβει θέση και να αναθεωρήσει τη μέχρι τώρα στάση του αναφορικά με τις μειώσεις. Υποχρεούται, δηλαδή, να νομοθετήσει εκ νέου την κατάργηση των σχετικών μειώσεων του Νόμου 4093/2012, την επαναφορά των μισθών και των συντάξεων όπως αυτοί καταβάλλονταν πριν τη 01-08-2012 και να καταβάλει τα αναδρομικά από 01-08-2012 μέχρι σήμερα. Για το λόγο αυτό αυτές τις ημέρες διενεργούνται συναντήσεις μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των αρμόδιων φορέων και  των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών προκείμενου να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. Η θεώρηση του Δικηγορικού μας Γραφείου αποβλέποντας στην καλύτερη δικαστική υπεράσπιση των Στελεχών και την όσο το δυνατόν οικονομικότερη λύση είναι ότι θα πρέπει να αναμένουμε το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης που λαμβάνει χώρα αυτές τις ημέρες μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των Στρατιωτικών Ενώσεων.

Να σημειωθεί ότι η παραγραφή των αξιώσεων των στελεχών είναι διετής και άρχεται από το μήνα που γεννάται το δικαίωμα της επιστροφής των χρημάτων. Συνεπώς η παραγραφή άρχεται από την 01-08-2012. Μέχρι, λοιπόν, και την 31-08-2014 δικαιούται όποιος επιθυμεί να υποβάλει σχετικό δικόγραφο στο αρμόδιο δικαστήριο προκειμένου να διακόψει την παραγραφή. Θεωρούμε, όμως, ότι η προσφυγή στα Δικαστήρια, χωρίς να γνωρίζουμε τις αποφάσεις που θα λάβει το Ελληνικό Δημόσιο είναι βεβιασμένη. Για το λόγο αυτό κρίνουμε ότι πρώτα θα πρέπει να οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις του Δημοσίου, δηλαδή από πότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή του παλιού μισθολογίου και η καταβολή των αναδρομικών αν αυτά δοθούν, και ύστερα να αποφασιστεί κατά πόσο απαιτείται η προσφυγή στα Δικαστήρια. Η λογική μας είναι να μην προσφύγουμε στα δικαστήρια αδίκως, χωρίς όφελος των στελεχών, και να καταβληθούν έξοδα που δεν είναι απαραίτητο.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αναμένουμε, όχι βέβαια για μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι τον Αύγουστο, το πολύ Σεπτέμβριο, για το τι θα πράξει και το Ελληνικό Δημόσιο, Αν δηλαδή επιστρέψει κάποιο μέρος των χρημάτων  ή όλο το ποσό ή δεν επιστρέψει και τίποτα και απλώς εκδώσει νόμο για την άρση των μειώσεων από τούδε και στο εξής.
       Επίσης, να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που τελικά απαιτηθεί η προσφυγή στα δικαστήρια, αναφορικά με τα εν ενεργεία Στελέχη, αρμόδιο Δικαστήριο είναι το Διοικητικό Πρωτοδικείο, στο οποίο είναι δυνατόν να υποβληθεί ομαδική αγωγή για την διεκδίκηση των αναδρομικών ενώ από την άλλη για τους εν αποστρατεία αρμόδιο Δικαστήριο είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο, όμως, μέχρι σήμερα όσες ομαδικές Προσφυγές και Αγωγές έχει εκδικάσει κατά ένα μεγάλο ποσοστό διατάσσει την εξατομικευμένη εκδίκαση για τον κάθε ενδιαφερόμενο. Συνεπώς, πρέπει να ερευνηθεί επισταμένα αν η πιθανή προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο θα είναι ατομική ή ομαδική.
Σε κάθε περίπτωση το Δικηγορικό μας Γραφείο ερευνά επισταμένα το θέμα αυτό και είναι στη διάθεσή σας για οιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.


Με Εκτίμηση
Μαλισάγκος ΑναστάσιοςΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ...........................................................................................
του.....................................................................................
Εν ενεργεία Στρατιωτικού                                                
ΑΜ....................................................................................

Κάτοικος..........................................................................
Οδός........................................................Αριθ.................

.................................................. ....../....../2014                Προς
Το Νομικό Συμβούλιο του
Κράτους
Ακαδημίας αρ. 68
106 78 ΑΘΗΝΑ

      Είμαι εν ενεργεία Στρατιωτικός  τ……………(1), φέρω τον βαθμό του ………………………..(2) και μισθοδοτούμαι με βάση το ειδικό μισθολόγιο που ισχύει για του Στρατιωτικούς και το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας.

Στη συνέχεια επειδή  δυνάμει των  περιπτώσεων 31-33 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν 4093/2012 σε συνδυασμό υπ’ αριθμό. Οικ. 2/83408/0022/14.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3017/14.11.2012), με τίτλο ‘’Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-2012)’  έγινε από 1-8-2012 μείωση των αποδοχών των εν ενεργεία στρατιωτικών (Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Επειδή οι διατάξεις των περιπτώσεων 31-33 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου τουΝ.
4093/2012 με τις οποίες μειώθηκαν οι αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών

των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και, μάλιστα, αναδρομικώς από 1-8-2012, καθώς και της απολύτου συναφούς προς αυτές διατάξεως της περιπτώσεως 37, αντίκεινται προς την απορρέουσα εμμέσως από τις διατάξεις των άρθρων 45, 23 παρ. 2 και 29 παρ. 9 του Συντάγματος αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των στρατιωτικών (Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας) καθώς και προς τις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 5 και 25 παρ. 4.

Επειδή συνακόλουθα αντίκειται προς τις διατάξεις αυτές  η  υπ’ αριθμό. Οικ. 2/83408/0022/14.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3017/14.11.2012, κατά το μέρος που στηρίζεται στις ανωτέρω αντισυνταγματικές και ως τούτου ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες, διατάξεις των περιπτώσεων 31-33 και 37 της υποπαραγράφου Γ1 και αφορά την αναδρομική, από 1-8-2012 έως την εφαρμογή του νόμου αυτού, μείωση των μισθών των αποστράτων αξιωματικών και ανθυπασπιστών των ενόπλων δυνάμεων, συνέπεια της οποίας  υποχρεώθηκαν αυτοί να επιστρέψουν συντάξιμες αποδοχές τις οποίες είχαν ήδη εισπράξει, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες (Βλέπετε ΣτΕ Ολομ. 2192/2014 και 2193/2014)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
α) Να αναπροσαρμοσθεί ο μισθός μου στο ύψος στο οποίο ανέρχονταν αυτός πριν  την 1-8-2012.


β) Να μου  επιστραφεί νομιμοτόκως ως αχρεωστήτως παρακρατηθέν το συνολικό ποσό της διαφοράς του κατά μήνα ακαθάριστου μισθού που λάμβανα πριν την 1-8-2012 από αυτό που λαμβάνω μετά την παραπάνω ημερομηνία, και για όλο το χρονικό διάστημα από την 1-8-2012 μέχρι σήμερα.


Βεβαιώνεται το γνήσιο                                         Ο Αιτών
της υπογραφής

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΜΕΤΩΠΑ


Συνολικά και άμεσα, θα αντιμετωπισθούν από την Κυβέρνηση, τα ειδικά μισθολόγια στρατιωτικών - γιατρών και πανεπιστημιακών, δήλωσε περί τα μέσα Ιουλίου, ανώτατος παράγων του ΥΠ. ΟΙΚ. Οι όποιες αποφάσεις, θα ληφθούν σε συνεργασία με την Τρόικα, δεδομένου ότι το ύψος του δημοσιονομικού κενού,φθάνει το 1 δισ. ευρώ.

Οι εξελίξεις τρέχουν λοιπόν, αλλά ενημερώνουμε συνεχώς και υπεύθυνα τα Μέλη της Ε.Α.Α.Σ. με Δελτία Τύπου και Ανακοινώσεις όπως αυτή της 9ης Ιουλίου 2014, η οποία επιβεβαίωσε ουσιαστικά την ανακοίνωση του Συντονιστικού Συμβουλίου των 3 Ε.Α.Α. της 1ης Ιουλίου 2014.

 Στην ανακοίνωσή μας ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ κατηγορηματικά πως η θέση της Ε.Α.Α.Σ.είναι αδιαπραγμάτευτη και συγκεκριμένα απαιτεί την Άμεση και πλήρη εφαρμογή της2192/2014 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, με Άμεση Επαναφορά των συντάξεων στα ύψη προ της 01-08-2012 και Άμεση Επιστροφή στο ακέραιο και εις χρήμα, των παρανόμως κατακρατηθέντων ποσών από τις συντάξεις.

Η Ε.Α.ΑΣ. μέχρι τώρα έχει προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες προς τους αρμόδιους φορείς της Ελληνικής Πολιτείας. Έχει αποστείλει τη σχετική απόφαση του ΣτΕ με συστημένη επιστολή στο ΥΠΟΙΚ με κοινοποίηση στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των ΕΔ, προκειμένου να προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίησή της και πιέζει για τη νομοθετική ρύθμιση υλοποίησης της απόφασης.

Πέραν αυτών όμως, λόγω του χρόνου που παρέρχεται απράκτως, της «βραδύτητας» εκδήλωσης ενεργειών από τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα και της μη μέχρι τώρα σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, η Ε.Α.Α.Σ. θέτει υπόψη των Μελών της τις δύο παρακάτω επιλογέςδράσης που δύνανται ο καθένας ατομικά, σταθμίζοντας τα δεδομένα, να αναλάβει.

Άσκηση αγωγής στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την διεκδίκηση των αναδρομικών με την οποία
διακόπτεται αμετάκλητα η παραγραφή της απαιτήσεως και επιπλέον η απαίτηση αυτή έχει τοκοφόρο χαρακτήρα. (Η άσκηση αγωγής στο Ελ. Συνέδριο, είναι ατομικό δικαίωμα ενός εκάστου το οποίο μπορεί να ασκηθεί σε συνεργασία με δικηγορικά γραφεία).

Υποβολή αίτησης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την οποία να ζητείται η αναγνώ-
ριση της απαιτήσεως των αναδρομικών, οπότε διακόπτεται η παραγραφή της απαιτήσεως αυτής.Σε αυτή την περίπτωση απλά κερδίζεται χρόνος μέχρι να πάρει επίσημα θέση το Υπουργείο Οικονομικών επί της αποφάσεως του ΣτΕ για το θέμα των αναδρομικών.

Σημειωτέον ότι σε κάθε περίπτωση, κατά την ασφαλέστερη εκδοχή, ο χρόνος παραγραφής αρχίζει από την 1-8-2014. (Η απαίτηση παραγράφεται ανά μήνα, οπότε για κάθε έναν που παρέρχεται, παραγράφεται ο αντίστοιχος μήνας προ διετίας).

Η Ε.Α.Α.Σ. συνεχίζει να πιέζει προς κάθε κατεύθυνση και με κάθε μέσο για την υλοποίηση της απόφασης του ΣτΕ και καλεί την Κυβέρνηση να προβεί άμεσα στις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις, χωρίς χρονοτριβές, σεβόμενη τα Συνταγματικά δικαιώματα των αποστράτων.

Οι Ενώσεις, ήδη προγραμματίζουν, μέσω του Συντονιστικού, να αντιμετωπίσουν και το θέμα του ΕΦΑΠΑΞ που υπολογίστηκε με μειωμένη σύνταξη αλλά δεν είναι του παρόντος, το θέμα ανήκει στην αρμοδιότητα του ΕΛΟΑΣ για τον Σ.Ξ. ή αντίστοιχου οργανισμού για τους άλλους κλάδους των Ε.Δ.

Επίσης, η Διοικητική Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καλείται να γνωμοδοτήσει για τη νομιμότητα αλλά και τον τρόπο υπολογισμού παρακράτησης της εισφοράς αλληλεγγύης των Εν Αποστρατεία στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α.

πηγή:eaas.r-ΕΦΗΜ. ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ Ν.Σ.Κ.

Ελεγκτικό Συνέδριο 

Ελεγκτικό ΣυνέδριοΚεντρική Υπηρεσία


           Επειδή έχουμε δεχθεί πολλές ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης, στη περίπτωση που το ΥΠ.ΟΙΚ. καθυστερήσει να προβεί  σε νομοθετική ρύθμιση υλοποίησης της απόφασης του Σ.τ.Ε. και επειδή τα περιθώρια του χρόνου αρχίζουν να στενεύουν σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
         
           α. Επειδή o τρόπος δράσης είναι ατομικός, θα πρέπει πρώτα ο καθένας μας,να σταθμίσει όλα τα δεδομένα και στη συνέχεια να αποφασίσει εάν θα κάνει πρώτα αίτηση στο Ν.Σ.Κ.και μετά αγωγή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο,εάν απαιτηθεί, ή να προβεί αμέσως στην άσκηση αγωγής.
           
                  β. Με την υποβολή της αίτησης στο Ν.Σ.Κ., κερδίζεται χρόνος μέχρι το ΥΠ.ΟΙΚ. πάρει θέση για το θέμα των αναδρομικών.                                                                                                                                
            γ.  Με την άσκηση αγωγής στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την διεκδίκηση των αναδρομικών διακόπτεται αμετάκλητα η παραγραφή της απαιτήσεως και επιπλέον η απαίτηση αυτή έχει τοκοφόρο χαρακτήρα
         
           δ.  Η άσκηση αγωγής για τους ε.ε. συναδέλφους γίνεται στο Διοικητικό Πρωτοδικείο       

ε.  Ο χρόνος παραγραφής των αναδρομικών αρχίζει από 01 Αυγ 2014.

          στ.   Με βάση τις  αποφάσεις αυτές του ΣτΕ και τις διατάξεις του Συντάγματος πρέπει:

       (1) Οι μισθοί των Στρατιωτικών  άμεσα να επιστρέψουν εκεί που ήταν τον Αύγουστο του 2012. (Πληροφορίες που διακινήθηκαν  στο διαδίκτυο χωρίς να επιβεβαιωθούν, αναφέρουν ότι οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των Γενικών Επιτελείων είναι έτοιμες μόλις λάβουν εντολή να αλλάξουν την μισθοδοσία  στα επίπεδα του 2012).
     
    (2) Συνακόλουθα με νέες συνταξιοδοτικές πράξεις να αναπροσαρμοσθούν αντίστοιχα και οι συντάξεις των αποστράτων να επανέλθουν στα δεδομένα του Αυγούστου του 2012. Πρακτικά μια τέτοια διαδικασία θα απαιτήσει  ικανό χρόνο για να υλοποιηθεί, αλλά ωστόσο η εφαρμογή της θα ανατρέχει από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως.
   
  (3) Να επιστραφούν αναδρομικά τα παρανόμως (κατά τις αποφάσεις) παρακρατηθέντα χρηματικά ποσά, που μπορεί να δοθούν και σε δόσεις
  
    (4)  Να μη γίνουν άλλες περικοπές (ισοδύναμα) στους Στρατιωτικούς και στο προσωπικό των Σωμάτων  Ασφαλείας. Και

   (5) Σε περίπτωση σύνταξης νέου μισθολογίου δεν μπορεί να προβλεφθεί  χαμηλότερος μισθός απ΄ αυτόν που έπαιρναν οι Στρατιωτικοί και το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας τον Ιούλιο του 2012.

ζ. Οι τρόποι που μπορεί να κατατεθεί η αίτηση, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης μας από το ΝΣΚ, είναι οι ακόλουθοι:

α. Με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου, ώστε να λάβει άμεσα τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου.


β. Με συγκέντρωση αριθμού αιτήσεων (10-15), κατάθεσή τους από έναν εκ των αιτούντων (δεν απαιτείται εξουσιοδότηση) και λήψη άμεσα του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου.

              γ. Με αποστολή συστημένης επιστολής (άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 2690/1999). Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που κατατέθηκε η αίτηση στην ταχυδρομική εταιρεία και θα πρέπει να είναι πριν από την επίμαχη ημερομηνία. Απαιτείται η τηλεφωνική επικοινωνία μετά από εύλογο χρονικό διάστημα για λήψη του αντίστοιχου αριθμού πρωτοκόλλου.

             δ. Με FAX (αριθμός 213 2121701) σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2672/1998. Στην περίπτωση αυτή ΠΡΕΠΕΙ να κατατεθεί και η αίτηση με την ιδιόχειρη υπογραφή μέσα σε 5 ημέρες από τότε που στάλθηκε το FAX (αλλιώς δεν υπάρχει έγκυρη υποβολή).

Στις παραπάνω περιπτώσεις β και γ συνιστάται να έχει θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή (πχ ΚΕΠ, Αστυνομικό τμήμα κλπ).

Η διεύθυνση του ΝΣΚ όπου θα κατατεθούν ή αποσταλούν οι αιτήσεις είναι:
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Ακαδημίας αρ. 68, ΤΚ 106 78,  ΑΘΗΝΑΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  


ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ...........................................................................................
του.....................................................................................
Εν ενεργεία Στρατιωτικού                                                
ΑΜ....................................................................................

Κάτοικος..........................................................................
Οδός........................................................Αριθ.................

.................................................. ....../....../2014                Προς
Το Νομικό Συμβούλιο του
Κράτους
Ακαδημίας αρ. 68
106 78 ΑΘΗΝΑ

      Είμαι εν ενεργεία Στρατιωτικός  τ……………(1), φέρω τον βαθμό του ………………………..(2) και μισθοδοτούμαι με βάση το ειδικό μισθολόγιο που ισχύει για του Στρατιωτικούς και το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας.

Στη συνέχεια επειδή  δυνάμει των  περιπτώσεων 31-33 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν 4093/2012 σε συνδυασμό υπ’ αριθμό. Οικ. 2/83408/0022/14.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3017/14.11.2012), με τίτλο ‘’Επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-2012)’  έγινε από 1-8-2012 μείωση των αποδοχών των εν ενεργεία στρατιωτικών (Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Επειδή οι διατάξεις των περιπτώσεων 31-33 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου τουΝ.
4093/2012 με τις οποίες μειώθηκαν οι αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών

των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και, μάλιστα, αναδρομικώς από 1-8-2012, καθώς και της απολύτου συναφούς προς αυτές διατάξεως της περιπτώσεως 37, αντίκεινται προς την απορρέουσα εμμέσως από τις διατάξεις των άρθρων 45, 23 παρ. 2 και 29 παρ. 9 του Συντάγματος αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των στρατιωτικών (Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας) καθώς και προς τις συνταγματικές διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 5 και 25 παρ. 4.

Επειδή συνακόλουθα αντίκειται προς τις διατάξεις αυτές  η  υπ’ αριθμό. Οικ. 2/83408/0022/14.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 3017/14.11.2012, κατά το μέρος που στηρίζεται στις ανωτέρω αντισυνταγματικές και ως τούτου ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες, διατάξεις των περιπτώσεων 31-33 και 37 της υποπαραγράφου Γ1 και αφορά την αναδρομική, από 1-8-2012 έως την εφαρμογή του νόμου αυτού, μείωση των μισθών των αποστράτων αξιωματικών και ανθυπασπιστών των ενόπλων δυνάμεων, συνέπεια της οποίας  υποχρεώθηκαν αυτοί να επιστρέψουν συντάξιμες αποδοχές τις οποίες είχαν ήδη εισπράξει, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες (Βλέπετε ΣτΕ Ολομ. 2192/2014 και 2193/2014)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
α) Να αναπροσαρμοσθεί ο μισθός μου στο ύψος στο οποίο ανέρχονταν αυτός πριν  την 1-8-2012.


β) Να μου  επιστραφεί νομιμοτόκως ως αχρεωστήτως παρακρατηθέν το συνολικό ποσό της διαφοράς του κατά μήνα ακαθάριστου μισθού που λάμβανα πριν την 1-8-2012 από αυτό που λαμβάνω μετά την παραπάνω ημερομηνία, και για όλο το χρονικό διάστημα από την 1-8-2012 μέχρι σήμερα.


Βεβαιώνεται το γνήσιο                                         Ο Αιτών
της υπογραφής

ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ "ΚΟΥΡΕΜΑ" ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Πρόταση για «κούρεμα» τόσο των αναδρομικών που περιμένουν οι Στρατιωτικοί και τα Σώματα Ασφαλείας,όσο και των αποδοχών που βάσει των δικαστικών αποφάσεων θα έπρεπε να επιστρέψουν στα επίπεδα του Ιουλίου 2012 έχει επεξεργαστεί η κυβέρνηση.
Σε μία προσπάθεια να «συμμορφωθεί» με τις δικαστικές αποφάσεις και ταυτόχρονα να μην εκτροχιαστεί η δημοσιονομική πολιτική, το οικονομικό επιτελείο έχει διαμορφώσει σειρά σεναρίων που οδηγούν στη μερική αποζημίωση των Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας.

Χθες ο υπουργός Οικονομικών κ. Γκ. Χαρδούβελης ενημέρωσε τους κ. Αντ. Σαμαρά και Ευ. Βενιζέλο για τις λύσεις που υπάρχουν. Η συνάντηση του υπουργού με τους εκπροσώπους των ενστόλων την ερχόμενη Δευτέρα αποφασίστηκε να μην πραγματοποιηθεί, ενώ στη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας η κυβέρνηση θα ανακοινώσει την απόφασή της να αποκαταστήσει εν μέρει τις αποδοχές των ένστολων, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες για το πώς θα γίνει αυτό. Οι λεπτομέρειες για τα ποσά και τον τρόπο καταβολής των αναδρομικών θα αποφασιστούν τον Σεπτέμβριο στο πλαίσιο της κατάρτισης του νέου προϋπολογισμού.

Αρμόδια στελέχη του υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν μάλιστα ότι δεν μπορεί η ικανοποίηση των ενστόλων να θέσει σε κίνδυνο τον προϋπολογισμό και ταυτόχρονα δεν γίνεται να επιβαρυνθεί υπέρμετρα το σύνολο της κοινωνίας για να καλυφθούν οι απαιτήσεις μίας επαγγελματικής ομάδας.

Μάλιστα, τα ίδια στελέχη υπενθύμιζαν την πρόσφατη επίσημη τοποθέτηση του υπουργού Οικονομικών κ. Γκ. Χαρδούβελη ότι κυβέρνηση καθορίζει τη δημοσιονομική πολιτική και όχι η Δικαιοσύνη.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαστικές αποφάσεις προβλέπουν την αποζημίωση των ενστόλων για τις απώλειες που είχαν από τον Αύγουστο του 2012 έως σήμερα λόγω των περικοπών που υπέστησαν και παράλληλα αναφέρουν ότι οι αμοιβές μειώθηκαν περισσότερο από το αποδεκτό. Στο πλαίσιο αυτό, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) είναι ανοικτές σε ερμηνείες και για τον λόγο αυτόν το υπουργείο Οικονομικών ζήτησε αμέσως τη σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ προκύπτει η δυνατότητα οι αμοιβές των Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας, να μην επιστρέψουν στα επίπεδα που ήταν τον Ιούλιο του 2012. Αυτό σημαίνει ότι θα υποστούν μειώσεις οι ένστολοι σε σχέση με το τι λάμβαναν τον Ιούλιο του 2012, αλλά μικρότερης κλίμακας από αυτές που επιβλήθηκαν τότε. Δηλαδή, θα υποστούν ένα «κούρεμα» σε σύγκριση με το τι περιμένουν να λάβουν τώρα. Αρμόδια στελέχη, δε, επισημαίνουν ότι, εκτός από τη μικρότερη μείωση που θα επιβληθεί στις αποδοχές των ένστολων, θα προχωρήσει και κάποιος συμψηφισμός με το «κοινωνικό μέρισμα» που εισέπραξαν φέτος τον Μάιο αλλά και με τις αυξήσεις που έλαβαν τόσα χρόνια εξαιτίας του ότι ήταν η μοναδική κατηγορία υπαλλήλων στο Δημόσιο που δεν είχαν «παγώσει» οι μισθολογικές τους προαγωγές.

Αναδρομικά ποσά

Επίσης, σε ό,τι αφορά την επιστροφή των αναδρομικών ποσών που περικόπηκαν, και αυτά θα είναι «κουρεμένα» έναντι των προσδοκώμενων πασών από τους Στρατιωτικούς και τα Σωμάταων Ασφαλείας , δεδομένου ότι θα υπολογιστούν με βάση τον νέο μισθό τους, όπως αυτός θα διαμορφωθεί από εδώ και στο εξής. Μάλιστα, τα αναδρομικά αναμένεται να καταβληθούν σε δόσεις με τα σενάρια να προβλέπουν την πλήρη εξόφλησή τους ακόμα και σε βάθος πενταετίας.
Έντυπη
πηγή:kathimerini.gr